TerraCor bevordert de maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven. TerraCor geeft ondersteuning op het gebied van sociaal ondernemen waardoor bedrijven zich kunnen blijven richten op hun core activiteiten. Een win-win situatie voor het bedrijf en de samenleving. 'Ondernemen èn maatschappelijk rendement'.
MBO-scan

Bedrijven die willen weten wat zij kunnen betekenen op maatschappelijk vlak kunnen de MBO-scan doen. Hieruit wordt duidelijk hoe het bedrijf een bijdrage kan leveren en hoe dit zich vertaald naar de bedrijfsdoelstelling. Op basis van de scan kan het bedrijf hier vervolg aan geven met MBO ID.
De MBO-scan is een kortlopend traject waarbij TerraCor een analyse uitvoert op het bedrijf. We kijken naar het bedrijf en haar rol in de samenleving. Het eindresultaat geeft u inzicht in de maatschappelijke betrokkenheid van uw bedrijf, het kostenaspect van deze activiteiten en het mogelijke effect hiervan op het bedrijfsresultaat en de op omgeving. De analyse biedt u handvatten waarmee u (verdere) invulling kunt geven aan uw maatschappelijke betrokkenheid. Op basis van de MBO-scan kan uw bedrijf ook verder gaan met MBO ID.
MBO ID

Met MBO Identity wordt een bedrijf gekoppeld aan een maatschappelijk doel dat past bij het bedrijfsprofiel. TerraCor gaat op zoek naar een geschikte partner of activiteiten om de maatschappelijke betrokkenheid concreet invulling te geven.
MBO Identity is een traject waarbij TerraCor een analyse uitvoert op het bedrijf en waarbij er een concrete invulling wordt gegeven aan de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf. We kijken naar het bedrijf en haar rol in de samenleving. Het eindresultaat geeft u inzicht in het niveau van maatschappelijke betrokkenheid en het mogelijke effect hiervan op het bedrijfsresultaat en op de omgeving. Op basis van het eindresultaat geeft uw bedrijf een duidelijk vervolg hieraan. U kan zich met het bedrijf liëren aan lokale, landelijke of buitenlandse organisaties of projecten. Met MBO ID kunt u zich met uw bedrijf profileren als een sociale ondernemer en draagt u een belangrijke maatschappelijk verantwoorde boodschap uit naar de omgeving.
MBO Coöp

Bedrijven die vooruitstrevend maatschappelijk betrokken willen ondernemen kunnen deelnemen aan MBO Coöp. Hierbij participeert een bedrijf in een coöperatieve bedrijfsvereniging, die bedrijfsmatig inzet op het economisch potentieel in lokale groeimarkten in Afrika.